Nehc'ul Belaga Hz.Ali (as)'ın Hutbelerini, Mektuplarını, Sözlerini İçeren Çok Değerli Bir Eserdir.Hz.Muhammed (sav) diyorki: Kim zamanının imamına biat etmeden ölürse cahiliyye ölümüyle ölür. Ahmed b.Hanbal,Müsned. Biz diyoruz ki zamanımızın imamı 12.İmam olan İmam Mehdi (as) dır, Ona kulak verin, O'nu araştırın, O'na ve diğer imamlara uyun ki kurtuluşa eresiniz.

Nehc'ul Belaga

(Hutbeler,Mektuplar,Sözler)

The Peak of Eloquence

(Sermons,Letters,Sayings)

       by Imam Ali (pbuh)         

         Nehc'ul Belağa

1. KISIM (Hutbeleri:)

2. KISIM (Mektupları, Emir-Nameleri, Vasiyyetleri:)

3. KISIM (Kısa Sözleri:)

 

Prepared by :

http://NehculBelaga.tripod.com

Team